Oproti standardní nabídce budete čerpat o 10 % služeb navíc. Při dobíjení platí zvýhodněné ceny (platí při dobíjení magnetického klíče).

Např.
při nabití za 100 Kč čerpáte služby ve výši 110 Kč
 při nabití za 200 Kč čerpáte služby ve výši 220 Kč
 při nabití za 400 Kč čerpáte služby ve výši 440 Kč
 při nabití za 500 Kč čerpáte služby ve výši 550 Kč
 při nabití za 1000 Kč čerpáte služby ve výši 1100 Kč

Navíc!
Při větším počtu vozidel bude s Vámi uzavřena individuální dohoda.

Postup pro získání všech výhod firemního zákazníka:

Zákazník nás může kontaktovat prostřednictvím emailu, telefonu či sdělením svého požadavku přímo obsluze myčky. 
Následně Vám (dle dohody) bude zaslána zálohová faktura a po provedené úhradě Vám bude předán nabitý magnetický klíč(e). 
Následně obdržíte řádný daňový doklad. K předání klíče dojde prostřednictvím obsluhy či Vám bude zaslán poštou nebo bude předán 
(dle dohody) jiným způsobem. 
Další nabití magnetického klíče(ů) bude probíhat formou dohody.

Další výhoda:
Do boxu číslo 1 mohou vjíždět vozidla s maximální výškou 4,3 m, box je širší a má speciální tlakovou pistoli. 
Samozřejmě lze v tomto boxu umývat standardní vozidla.